Hindu főisten megelevenítése a táncban

Az indiai táncok eredendően templomi táncok. Éppen ezért fontos a hindu istenkép megfelelő megértése. Lássuk hogy is néz ki a hindu istenkép. Mutatjuk, ki a hindu főisten.

Hindu főisten megelevenítése az indiai táncban

Hinduizmus, mint monoteista vallás

Mindenekelőtt meg kell érteni, hogy a hinduizmus egy istent fogad el, de annak számtalan arcát. Ebbe a sokszínű istenképbe beleférnek más vallások istenképe is.

Az indiai kultúra őszintén eflfogadja a kulturális és vallási sokszínűséget.

Ki a vaisnava, saiva és a sakta?

A hindu főisten meghatározása alapján három csoportba osztjuk a hindu vallásokat:
A vaisnava az isten Visnu aspektusát tekinti legvégsőnek. Ide tartoznak Visnu, Narajan, Krisna és Ráma hívei

A saiva Sívát tekinti legvégsőnek

A sakta az isteni energiát tekinti legvégsőnek.

A három felfogás nincs ellentétben egymással. Ha valamennyi különbözőséget látnak is egymás között, mégsem állnak szemben. csupán a „tyúk vagy a tojás” kérdésről van szó.

Mindegyik elfogadja a többi istenképet, csupán más-más isteni megnyilvánulást tekint hindu főistennek.

Hindu főisten megjelenítése az indiai táncban

A hindu főistenek beazonosítása érdekében ismernünk kell az adott isteni aspektus főbb jellemzőit. Természetesen illő az alap táncmozdulatokat és mudrákat is alapszinten ismerni. A hindu főisteni megnyilvánulások legfontosabb jellemzőit mutatjuk be röviden.

Fuvolázó Krisna

Ha a táncos fuvolát tart a kezében, akkor az egészen biztos, hogy Krisnát eleveníti meg.

Krisna további fő ismertetőjelei a pávatoll és hogy tehenekkel, valamint tehénpásztor fiúkkal és lányokkal játszik.

Továbbá gyermekként sok pajkos csínytevést követett el, mint amilyen mamája éléskamrájába behatolva a joghurt és a vaj osztogatása. Éppen ezért mamája megfenyíti.

Síva jellemzői

Síva nyaka köré kígyó tekeredik. Kezében a háromágú szigonyát tartja. Fejére érkezik a Gangesz folyó.

A Himalájában meditál. Hitvesét, Parvatit az örök élet tudományára tanítja.
Síva a jóga ászanák megfogalmazója is.

Visnu, a fenntartó

Visnu négy karjában kagylókürtöt, buzogányt, csakrát és lótuszt tart.

Ganésa, az elefántfejű

Ganésa Siva és Parvati fia. Nagy pocakja van, kezében édes golyót, laddhut tart.

Elefándejűként ábrázolják. Ő a Védák írnoka. Vjásza neki diktálja a Védákat.

 

 

Indiai tánc bharata natyam

India a civilizáció bölcsője

“India az emberiség bölcsője, az emberi beszéd szülőhelye, a történelem anyja, a legendák nagyanyja és a tradíciók dédanyja. Az emberiség történetének legértékesebb és a 
legtöbb megoldást nyújtó kincsét őrzi India!” – Mark Twain

 

Indiai kultúra lámpása
Ragyog az Indiai kultúra lámpása

Időutazás. India mindig is gyönyörű volt. Csoda vagy sem, de páratlan szépségét mai napig megőrizte. Az indiai kultúra mindenkit vonzó. Legyen az indiai klasszikus tánc vagy zene, bármilyen mozgásművészet és mozgáskultúra, indiai harcművészet vagy jóga elbűvöli mind a gyakorlót, mind a nézőt. felmerül a kérdés, lehet-e valaki csupán néző? Ha egyszer belecsöppen az élő, tradicionális indiai kultúrába, akkor annak részesévé válik. Nem tud semleges maradni. Ilyen India bűvölete.

A tradicionális spirituális indiai kultúra paramparákon, tanítványi láncolatokon öröklődött tovább. Mesterek gyakorolták a lelki tudományok és művészetek továbbörökítését. Tánc guruk tanították, és tanítják a tánc-növendékeiket, jóga mesterek jógát oktatnak.

Mindez a szépség ma már nem csak India határain belül történik, hanem világszerte. Úgy a tengerentúl, mint Magyarországon.

India még ma is élő tradicionális oktatási formája a “gurukula”, ahol az asramba beköltözött tanoncok általános műveltségéért szakavatott tanítók, guruk felelnek. A több évezredes tradíció élő továbböröklődésének hatékony formája.

 

Indiai tánc bharata natyam
Indiai Klasszikus tánc

“Keressetek, kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar társadalom az ősi indiai kultúra tárházában.” Kőrösi Csoma Sándor

 

Indiai élet Orisszából
Orisszai indiai élet

 

“Légy magad a változás, mit a világban látni szeretnél” M.K. Gandhi

 

Indiai tánc gotipua
Indiai tánc: gotipua orisszából

 

„Az ókori India a civilizáció sugárzó központja volt.” Dr. Stein Aurél

forrás: Bharata Kultúrtér

Indiai tánc bharata natyam
Indiai táncelőadás

 

„A hinduktól jutott el hozzánk az a csodálatos számírási rendszer, amelyben minden szám felírható tíz jellel azáltal, hogy minden jelnek alaki- és helyi értéket tulajdonít. Ez a nagy jelentőségű és zseniális módszer olyan egyszerűnek tűnik, hogy emiatt fel sem tudjuk igazán fogni a nagyszerűségét.”  Laplace

 

Indiai szent helyek
Csak egy reggel India egyik szent helyén, Náshikban